Klachtenprocedure

Klik hier voor de klachtenprocedure.

 

Aanvullende informatie

“Ik geef geen verklaringen af over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden. Waarom is dit zo? De behandeling is gebaseerd op vertrouwen. Ik ga in het professionele contact met u een vertrouwensrelatie aan. Het is daarbij van groot belang dat ik me kan concentreren op de behandeling zelf en niet in een belangenconflict raak waar ik als behandelaar buiten sta.

Een verklaring die ziet op een materieel of juridisch belang kan het vertrouwen tussen cliënt en hulpverlener verstoren. Op deze manier kunt u de hulpverlener alle informatie geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

De hulpverlener is geen belangenbehartiger. Ik houd me alleen bezig met de verbetering van uw psychische gezondheid. Andere (juridische of materiële) belangen behartig ik niet. Bij een psychosociale behandeling gaat het om de ‘waarheid’ van de cliënt. Dat wil zeggen om de eigen beleving van bepaalde gebeurtenissen of oorzaken en niet om het vinden van de strikt feitelijke of juridische waarheid. Ik heb ook niet de specifieke deskundigheid om onderzoek naar die laatste waarheid te doen.”

loading_1