Waar staat Confidentia voor?

Confidentia betekent vertrouwen.

Niets is zo belangrijk als het hebben van vertrouwen om verder te komen in je leven, in je relaties en contacten met anderen en ook in je beroepsmatig functioneren.

Vertrouwen is onontbeerlijk wanneer je een traject in gaat van hulpverlening, of supervisie / coaching. Het slagen ervan staat of valt met het vertrouwen dat je hebt

  • in jezelf als mens / persoonlijkheid / werknemer of werkgever (dat je het waard bent om te investeren in een dergelijk traject en dat je iets kunt met wat je leert en aangereikt krijgt)
  • in mij als hulpverlener / supervisor / coach (als noodzakelijke ander in deze werkrelatie om samen jouw kwaliteiten en mogelijkheden te onderzoeken)
  • en als je gelooft, in God als Bron waaruit je leeft (Degene in wie je gelooft en op wie je vertrouwt voor dit leven en na dit leven)
praktijk-confidentia-haptotherapie-kinderen

Mensbeeld

Deze opvatting heeft alles te maken met mijn mensbeeld. Ik geloof namelijk dat je in een drievoudige relatie geschapen bent,

  1. de relatie met God als je Schepper,
  2. de relatie met de ander, je medemens, je partner en
  3. de relatie tot jezelf.

Anker

Dit komt telkens terug in het symbool van het anker - heb je ankerpunten in de relaties van je leven?

In mijn praktijk zullen vooral de laatste twee aan de orde komen (hoe ga je om met de ander en met jezelf) omdat ik geen theoloog of pastor ben, maar psychosociaal therapeut, haptotherapeut en supervisor / coach. Er is echter wel ruimte voor je relatie tot God omdat alle drie relaties elkaar over en weer beïnvloeden.

Ook als je een andere of geen levensovertuiging hebt, ben je natuurlijk hartelijk welkom in mijn praktijk.